راهنمای خرید کمپرسور

AIR COMPRESSOR BUYING GUIDE

راهنمای خرید کمپرسور اسکرو بر اساس پیش فاکتور

در این فیلم تکنیک متوجه شدن کیفیت و قیمت کمپرسور اسکرو از روی پیش فاکتور هایی که دریافت کردیم یاد خواهیم گرفت تا بتوانیم بهترین انتخاب را انجام دهیم.

بهترین کمپرسور اسکرو را کدام برند ها تولید می کنند؟

در این فیلم به این موضوع می پردازیم که بهترین کمپرسور های وارداتی برای کدام برند ها هستند و همچنین مزایا و معایت خرید کمپرسور اسکرو وارداتی چه چیزهایی می باشند.

بهترین ایرند (هواساز) کمپرسور اسکرو کدام است؟

در این فیلم به نقد و بررسی ایرند کمپرسور اسکرو می پردازیم و متوجه می شویم بین سه برند TMC, AERZEN, ROTORCOMP کدامیک ایرند (هواساز) بهتری هستند.

تفاوت صدای کمپرسور پیستونی با کمپرسور اسکرو

در این فیلم با همدیگر هم بصورت تئوری و هم در واقعیت صدای دو کمپرسور اسکرو و پیستونی را با همدیگر مقایسه می کنیم و متوجه می شویم کدامیک صدای کمتری دارد

تاثیر کیفیت فیلتر هوا در عملکرد کمپرسور اسکرو

در این فیلم با همدیگر می بینیم چطور انتخاب یک فیلتر هوای نامرغوب می تواند آسیب جدی به کمپرسور اسکرو برساند و باعث خسارت مالی شود

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن